Pracodawca z godnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi rozporządzeniami jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, każdemu pracownikowi w swoim zakładzie pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia w zakresie bhp realizowane są dla wszystkich grup stanowiskowych:

  1. Szkolenia wstępne (instruktażogólny).
  2. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
  3. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych.
  4. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych.
  5. Szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami.
  6. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  7. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców pełniących obowiązki służby BHP.
  8. Szkolenia okresowe BHP dla służby BHP.

Szkolenia dostosowywane są do branży zakładu pracy oraz grupy zawodowej uczestników szkolenia.

Oferowana jest metoda samokształcenia kierowanego.

Szkolenia prowadzone są w siedzibie zakładu pracy, w siedzibie biura LABOR oraz w innym uzgodnionym miejscu i terminie.