Pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocyw nagłych wypadkach.

Ponadto jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej oraz obsługę apteczek pierwszej pomocy i zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w tym zakresie.

Obsługa LABOR organizuje szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem szkolenia jest min.: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanych Ratowników Pogotowia.

W trakcie szkolenia przedstawiane są praktyczne metody obsługi defibrylatorów, wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach: dorosły, dziecko, wykonywania opatrunków itp.

Obsługa LABOR pośredniczy w wyposażaniu zakładów pracy w apteczki, instrukcje pierwszej pomocy.

Odpowiednie wyposażenie apteczki należy skonsultować z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę profilaktyczną w zakładzie pracy.

Szkolenia prowadzone są w siedzibie zakładu pracy, w siedzibie biura LABOR oraz w innym uzgodnionym miejscu i terminie.