Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Zobowiązany jest przepisami prawa pracy i stosownymi rozporządzeniami chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Obsługa bhp LABOR współpracuje i organizuje kompleksowe usługi badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

LABOR współpracuje z akredytowanymi laboratoriami zajmującymi się realizacją pomiarów natężenia oświetlenia w miejscu pracy.

Usługi wykonywane są przez doświadczonych pracowników posiadających stosowne uprawnienia, posługujących się odpowiednim sprzętem pomiarowym.