Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych środków do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Ponadto jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w tym zakresie.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapoznanie uczestników
z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy, z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz procedurami ewakuacji.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane jest w formie wykładu
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmu przedstawiającej zagrożenia pożarowe, zasady ewakuacji, procedury bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolenia prowadzone są w siedzibie zakładu pracy, w siedzibie biura LABOR oraz w innym uzgodnionym miejscu i terminie.