Obsługa kadr LABOR wykonuje audyt dokumentacji pracowniczej, celem wykrycia potencjalnych nieprawidłowości.

Zakres audytu dokumentacji pracowniczej obejmuje min:

  • weryfikację akt osobowych pracowników, w tym analizę dokumentów pod względem zgodności z obowiązującym prawem (umowy o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, wystawione świadectwa pracy, szkolenia bhp, badania lekarskie i inne),
  • weryfikację prowadzonej ewidencji czasu pracy,
  • weryfikacje rejestru godzin pracy,
  • weryfikację poprawności ustalania wymiaru urlopów wypoczynkowych,
  • weryfikacje terminów : szkoleń bhp, badań lekarskich

Po zleconym audycie, obsługa kadr LABOR oferuje pomoc.