Obsługa kadr LABOR, zajmuję się regulacjami w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców będących stronami stosunku pracy min.: powstania i ustania stosunku pracy, obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy, ewidencja czas pracy, ewidencja rejestru godzin pracy urlopy, itp.

Akt osobowe pracownika powinny się one składać z czterech części:

  • część A
  • część B
  • część C
  • część D

Dokumentacje pracowniczą należy prowadzić i przechowywać w formie papierowej lub elektronicznej.

Obsługa kadr LABOR prowadzi i przechowuje Akta osobowe pracowników w siedzibie biura LABOR oraz w siedzibie zakładu pracy, zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem i kradzieżą.