Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Zobowiązany jest przepisami prawa pracy i stosownymi rozporządzeniami chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Obsługa bhp LABOR współpracuje i organizuje kompleksowe usługi z zakresu pomiarów elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Usługi wykonywane są przez doświadczonych pracowników posiadających stosowne uprawnienia, posługujących się odpowiednim sprzętem pomiarowym.

Usługi dotyczą min.:

  • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • sprawdzenie działania i pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
  • wszelkie inne pomiary elektryczne wymagane na stanowisku pracy.